Šroubové kompresory VARIABLE

Šroubové kompresory řady VARIABLE jsou určeny ke stláčení vzduchu a jiných

nevýbušných plynů na tlak do 14 bar. Jedná se o výrobní řadu s nejmodernější

technologií přímého přenosu hnací síly motoru na šroubový blok pomocí pružné

spojky a regulací dodávaného množství změnou otáček pomocí frekvenčního

měniče. Díky této technologii je kompresor schopen dodávat právě potřebné

množství stlačeného vzduchu a jsou tím odbourány neefektivní stavy ve

volnoběhu, které jsou běžné u kompresorů s konvenční regulací zátěž/volnoběh.

Také se minimalizuje počet odlehčení a jsou dosahovány enormní úspory při

výrobě stlačeného vzduchu. Kompresory lze dodat zaké ve vodou chlazeném provedení a je možné je vybavit rekuperací tepla, čímž se zvýší

efektivita ve využití energie z kompresorů.

Kompresory VARIABLE

• Vyrobeny v souladu s normami CE

• Kompaktní zařízení navržené tak aby zabíralo co nejméně místa a aby mohlo být jednoduše instalováno blízko zdi.

• Servisní přístup z jedné strany

• Připraveny pro okamžitou instalaci a použití, vybaven všemi požadovanými ovládacími prvky, chladícím systémem a monitorovacím

systémem.

• Základní rám vybavený silentbloky nevyžaduje žádný speciální fundament a umožňující jednoduchou instalaci přímo na rovnou

podlahu bez nutnosti ukotvení.

• Odhlučněná skříň speciální konstrukce, která zajišťuje extrémně tichý provoz a optimální proudění chladícího vzduchu. Skříň je

utěsněná a uzpůsobena tak, aby zachytila případný uniknutý olej a zabránila tak kontaminaci prostředí.

• Výstup chladícího vzduchu umožňuje jednoduché napojení na odvodní vzduchotechnické potrubí.

• Elektrický rozvaděč v krytí IP 54 s frekvenčním měničem SCD, separovaný od ostatních součástí kompresoru a umožňující snadný

přístup ke všem elektrickým komponentům

• Barva: světle šedá (RAL 7035) a modrá (RAL 5015)

Vybavení kompresoru

• Pohon kompresoru je zajištěn pomocí robustního asynchronního SCD elektromotoru s řízenými otáčkymi, s krytím IP 55 isolační třída

H. Motor se vyznačuje malou velikostí a vysokou účinností 90-96% v celém rozsahu otáček

• SCD přímý převod 1:1 s použitím flexibilní spojky

• ALMiG sací regulátor vybavený vstupním filtrem, umožňující plně odlehčený start a účinný a ekonomický provoz.

• Kompresorový stupeň s olejovým nástřikem vyznačující se vysokou provozní spolehlivostí a životností ložisek.

• Velký horizontální olejový zásobník se speciálními přepážkami pro optimální preseparaci oleje ze stlačeného vzduchu.

• Jednoduše přístupná výpusť chladící kapaliny opatřená standartním kulovým uzávěrem a umožňující pohodlnou a jednoduchou

výměnu oleje. Velkoryse řešený servisní prostor.

• Externí vložka olejového odlučovače pro vysokou kvalitu stlačeného vzduchu s minimálním zbytkovým obsahem oleje a s jednoduchou

výměnou bez nutnosti použití speciálních nástrojů.

• Účinný voštinový dochlazovač oleje a vzduchu se snadným přístupem pro čištění a poskytující nízkou teplotu výstupního vzduchu a

optimální provozní teplotu zařízení.

• Samostatný axiální ventilátor redukuje zatížení hlavního hnacího motoru a tím zvyšuje účinnost zařízení

• Hlavní vypínač ve standartním vybavení kompresoru, v souladu s platnými předpisy slouží také jako nouzový vypínač.

Řízení kompresoru

Až do modelu VARIABLE 34 jsou kopresory standardně vybaveny mikroprocesorovým řízením AIR CONTROL 1, od modelu VARIABLE 35 pak

řízením AIR CONTROL 3. Tímto řízením lze samozřejmě za příplatek vybavit i řadu VARIABLE 16 - 34.

Kondenzační sušičky vzduchu ALMiG

Kondenzační sušička tlakového vzduchu je zařízení, které je plně

automatické a teplota rosného bodu je regulována v rozmezí od 0 - 100 %

průtoku. Stlačený vzduch je vyráběn z atmosférického vzduchu, který

obsahuje vlhkost ve formě vodní páry a různé jiné mechanické a chemické

částice. Vzdušná vlhkost a nečistoty mohou nekontrolovaně v rozvodech

stlačeného vzduchu kondenzovat. Tento kondenzát je agresivní a

způsobuje korozi kovových částí rozvodů a mechanismů, což způsobuje

poruchy jejich provozu a zvyšuje provozní náklady.

Princip práce kondenzační sušičky spočívá v ochlazování stlačeného

vzduchu na teplotu +3 až +5 °C. Ochlazením se vyloučí značná část

obsažené vlhkosti ze vzduchu. Chlazení vzduchu zabezpečuje samostatný chladící kompresorový okruh, který je naplněn ekologicky nezávadným

chladivem. Zařízení pracuje plně automaticky a nevyžaduje náročnou údržbu.

Šroubové kompresory LENTO

Konstrukční řada LENTO představuje moderní generaci bezolejových šroubových

kompresorů ve výkonové řadě 18 - 55 Jedná se o plně automatický, jednostupňový,

bezolejový kompresor se vzduchovým chlazením nebo vodním, který je určen pro

stláčení vzduchu a jiných nevýbušných plynů. Šroubový blok je mazán a chlazen

uzavřeným vodním okruhem, který je vybaven filtrem vody a dochlazovačem. Vzduch je

do kompresorového bloku nasáván přes vzduchový filtr a je vytláčen přes odlučovač

vody a dochlazovač vzduchu. Kompresor je také standartně vybaven integrovanou

kondenzační sušičkou.

Kompresorový stupeň je poháněn elektromotorem přes pružnou spojku v poměru 1:1,

což zaručuje maximální přenos energie motoru na blok a tím vysokou účinnost kompresoru. Zařízení je chlazeno ventilátorem, který je umístěn na

hřídeli samostatného elektromotoru. Šroubový blok a pohon jsou upevněny ke skříni, která je krytím odhlučněna a zařízení je možno bez kotvení

umístit na podlahu.

Regulace výkonu kompresoru

LENTO 15 - 55

• plynulá regulace pomocí frekvenčního měniče

• kompresor udržuje konstantní tlak v systému

• reguluje dodávané množství vzduchu změnou otáček, odpadají tím neekonomické volnoběhy, což vede k úsporám na energiích až

30%

LENTO 18 – 37 D

• dvoupolohová regulace - klapkou v sání kompresoru podle okamžitého tlaku na výstupu ze zařízení.

Kompresory LENTO

• Vyrobena v souladu s normami CE

• Kompaktní zařízení navržená tak aby zabírala co nejméně místa a aby mohla být jednoduše instalována blízko zdi.

• Připravena pro okamžitou instalaci a použití, vybaven všemi požadovanými ovládacími prvky, chladícím systémem a monitorovacím

systémem.

• Základní rám vybavený silentbloky nevyžaduje žádný speciální fundament a umožňující jednoduchou instalaci přímo na rovnou

podlahu bez nutnosti ukotvení.

• Odhlučněná skříň speciální konstrukce, která zajišťuje extrémně tichý provoz a optimální proudění chladícího vzduchu. - Výstup

chladícího vzduchu umožňuje jednoduché napojení na odvodní vzduchotechnické potrubí.

• Elektrický rozvaděč v krytí IP 54 s frekvenčním měničem SCD, separovaný od ostatních součástí kompresoru a umožňující snadný

přístup ke všem elektrickým komponentům

• Barva: světle šedá (RAL 7035) a modrá (RAL 5015)

Vybavení kompresoru

• Pohon kompresoru je zajištěn pomocí robustního asynchronního SCD elektromotoru s fixními nebo s řízenými otáčkymi, s krytím IP 55

isolační třída H. Motor se vyznačuje malou velikostí a vysokou účinností 90-96% v celém rozsahu otáček

• SCD přímý převod 1:1 s použitím flexibilní spojky

• ALMiG sací regulátor vybavený vstupním filtrem, umožňující plně odlehčený start a účinný a ekonomický provoz.

• Kompresorový stupeň s vodním nástřikem vyznačující se vysokou provozní spolehlivostí a životností ložisek. Rotory vyrobeny z

kompozitních materiálů

• Integrovaný sušič pro kontinuální produkci čerstvé vody v chladícím okruhu. Výstupní hodnota TRB +3°C. Kompresor není závislý na

externím zdroji vody.

• Úprava vody přes vodní filtr a galvanizační anodu

• Účinný voštinový dochlazovač oleje a vzduchu se snadným přístupem pro čištění a poskytující nízkou teplotu výstupního vzduchu a

optimální provozní teplotu zařízení.

• Samostatný ventilátor redukuje zatížení hlavního hnacího motoru a tím zvyšuje účinnost zařízení

• Hlavní vypínač ve standardním vybavení kompresru, v souladu s platnými předpisy slouží také jako nouzový vypínač.

Popis řízení AIR CONTROL 3

• Velmi snadné ovládání

• Vstupní parametry chráněny kódem

• Auto-test před každým startem kompresoru

• Permanentní monitoring všech důležitých provozních parametrů

• 7 kanálů pro spouštěcí a vypínací časy kompresorů

• 7 kanálů pro nastavení různých tlakových úrovní

Podsvícený LCD Display (monitor ve formátu 114 x 64 mm, 240 x 128 Pixelů) nabízí permanentní jasný a zřetelný text ukazující všechny

důležité provozní parametry:

• Systém v provozu

• Systém režimu standby

• Systém pod napětím

• Datum / reálný čas

• Aktivní dálkové řízení

• Automatický restart po výpadku napětí

• Výstupní tlak stlačeného vzduchu

• Výstupní teplota stlačeného vzduchu

• Varování a nesprávný chod

Vestavěný monitor může zobrazit nejenom provozní parametry, ale také další užitečná a informativní provozní data ve formě diagramů,

například:

• Vytížení kompresoru

• celkové provozní hodiny

• zátěžové hodiny

• volnoběžné časy

• časy v režimu standby

• Progresivní křivky závislosti tlaku na čase

• Progresivní křivky závislosti výstupní teploty na čase

• Množství vyrobeného stlačeného vzduchu v různých profilech:

o denní profil

o týdenní profil

• Servisní intervaly ve formě sloupcových diagramů

  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.