Šroubové kompresory LENTO

Konstrukční řada LENTO představuje moderní generaci bezolejových šroubových

kompresorů ve výkonové řadě 18 - 55 Jedná se o plně automatický, jednostupňový,

bezolejový kompresor se vzduchovým chlazením nebo vodním, který je určen pro

stláčení vzduchu a jiných nevýbušných plynů. Šroubový blok je mazán a chlazen

uzavřeným vodním okruhem, který je vybaven filtrem vody a dochlazovačem. Vzduch je

do kompresorového bloku nasáván přes vzduchový filtr a je vytláčen přes odlučovač

vody a dochlazovač vzduchu. Kompresor je také standartně vybaven integrovanou

kondenzační sušičkou.

Kompresorový stupeň je poháněn elektromotorem přes pružnou spojku v poměru 1:1,

což zaručuje maximální přenos energie motoru na blok a tím vysokou účinnost kompresoru. Zařízení je chlazeno ventilátorem, který je umístěn na

hřídeli samostatného elektromotoru. Šroubový blok a pohon jsou upevněny ke skříni, která je krytím odhlučněna a zařízení je možno bez kotvení

umístit na podlahu.

Regulace výkonu kompresoru

LENTO 15 - 55

• plynulá regulace pomocí frekvenčního měniče

• kompresor udržuje konstantní tlak v systému

• reguluje dodávané množství vzduchu změnou otáček, odpadají tím neekonomické volnoběhy, což vede k úsporám na energiích až

30%

LENTO 18 – 37 D

• dvoupolohová regulace - klapkou v sání kompresoru podle okamžitého tlaku na výstupu ze zařízení.

Kompresory LENTO

• Vyrobena v souladu s normami CE

• Kompaktní zařízení navržená tak aby zabírala co nejméně místa a aby mohla být jednoduše instalována blízko zdi.

• Připravena pro okamžitou instalaci a použití, vybaven všemi požadovanými ovládacími prvky, chladícím systémem a monitorovacím

systémem.

• Základní rám vybavený silentbloky nevyžaduje žádný speciální fundament a umožňující jednoduchou instalaci přímo na rovnou

podlahu bez nutnosti ukotvení.

• Odhlučněná skříň speciální konstrukce, která zajišťuje extrémně tichý provoz a optimální proudění chladícího vzduchu. - Výstup

chladícího vzduchu umožňuje jednoduché napojení na odvodní vzduchotechnické potrubí.

• Elektrický rozvaděč v krytí IP 54 s frekvenčním měničem SCD, separovaný od ostatních součástí kompresoru a umožňující snadný

přístup ke všem elektrickým komponentům

• Barva: světle šedá (RAL 7035) a modrá (RAL 5015)

Vybavení kompresoru

• Pohon kompresoru je zajištěn pomocí robustního asynchronního SCD elektromotoru s fixními nebo s řízenými otáčkymi, s krytím IP 55

isolační třída H. Motor se vyznačuje malou velikostí a vysokou účinností 90-96% v celém rozsahu otáček

• SCD přímý převod 1:1 s použitím flexibilní spojky

• ALMiG sací regulátor vybavený vstupním filtrem, umožňující plně odlehčený start a účinný a ekonomický provoz.

• Kompresorový stupeň s vodním nástřikem vyznačující se vysokou provozní spolehlivostí a životností ložisek. Rotory vyrobeny z

kompozitních materiálů

• Integrovaný sušič pro kontinuální produkci čerstvé vody v chladícím okruhu. Výstupní hodnota TRB +3°C. Kompresor není závislý na

externím zdroji vody.

• Úprava vody přes vodní filtr a galvanizační anodu

• Účinný voštinový dochlazovač oleje a vzduchu se snadným přístupem pro čištění a poskytující nízkou teplotu výstupního vzduchu a

optimální provozní teplotu zařízení.

• Samostatný ventilátor redukuje zatížení hlavního hnacího motoru a tím zvyšuje účinnost zařízení

• Hlavní vypínač ve standardním vybavení kompresru, v souladu s platnými předpisy slouží také jako nouzový vypínač.

Popis řízení AIR CONTROL 3

• Velmi snadné ovládání

• Vstupní parametry chráněny kódem

• Auto-test před každým startem kompresoru

• Permanentní monitoring všech důležitých provozních parametrů

• 7 kanálů pro spouštěcí a vypínací časy kompresorů

• 7 kanálů pro nastavení různých tlakových úrovní

Podsvícený LCD Display (monitor ve formátu 114 x 64 mm, 240 x 128 Pixelů) nabízí permanentní jasný a zřetelný text ukazující všechny

důležité provozní parametry:

• Systém v provozu

• Systém režimu standby

• Systém pod napětím

• Datum / reálný čas

• Aktivní dálkové řízení

• Automatický restart po výpadku napětí

• Výstupní tlak stlačeného vzduchu

• Výstupní teplota stlačeného vzduchu

• Varování a nesprávný chod

Vestavěný monitor může zobrazit nejenom provozní parametry, ale také další užitečná a informativní provozní data ve formě diagramů,

například:

• Vytížení kompresoru

• celkové provozní hodiny

• zátěžové hodiny

• volnoběžné časy

• časy v režimu standby

• Progresivní křivky závislosti tlaku na čase

• Progresivní křivky závislosti výstupní teploty na čase

• Množství vyrobeného stlačeného vzduchu v různých profilech:

o denní profil

o týdenní profil

• Servisní intervaly ve formě sloupcových diagramů

  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.