Kondenzační sušičky vzduchu ALMiG

Kondenzační sušička tlakového vzduchu je zařízení, které je plně

automatické a teplota rosného bodu je regulována v rozmezí od 0 - 100 %

průtoku. Stlačený vzduch je vyráběn z atmosférického vzduchu, který

obsahuje vlhkost ve formě vodní páry a různé jiné mechanické a chemické

částice. Vzdušná vlhkost a nečistoty mohou nekontrolovaně v rozvodech

stlačeného vzduchu kondenzovat. Tento kondenzát je agresivní a

způsobuje korozi kovových částí rozvodů a mechanismů, což způsobuje

poruchy jejich provozu a zvyšuje provozní náklady.

Princip práce kondenzační sušičky spočívá v ochlazování stlačeného

vzduchu na teplotu +3 až +5 °C. Ochlazením se vyloučí značná část

obsažené vlhkosti ze vzduchu. Chlazení vzduchu zabezpečuje samostatný chladící kompresorový okruh, který je naplněn ekologicky nezávadným

chladivem. Zařízení pracuje plně automaticky a nevyžaduje náročnou údržbu.

  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.